درباره آسمان هفتم

آسمان هفتم
آژانس گردشگری آسمان هفتم سپاهان

شرکت آسمان هفتم کارخود را در راستای ارتـقای سطح کیـفی صنعت گـردشگـری در سـطـح کشــور بـا بهـره گیـری از کـادر مـجــرب و کار آمـد آغاز کــرده اسـت. از خصـوصیـات بــارز آســمان هفتـم می‌توان بـه جــوان بـودن مجمـوعه، تعهـد و تخـصـص پـرسـنــل اشــاره نـمــود. هدف از ایجاد شرکت آسـمان هفتــم رضـایتمندی مشتریان، ایجاد نرخ مطلوب با ظـرفیــت بـیـشتــر، گـستــرش تـعــداد تــورهـا و تنــوع مــسـیـرهــای هـــوایی زمینی، ریلی و دریایی با برد بیشتر می‌باشد. انتخاب مسیرهای پر رونق و جذاب به مقاصد اروپا، آسیا و خاور دور همچنین کیفیت بالای ارائه خدمات باعث شده تا همه ساله تعداد زیادی مسافر به مـشتریان دائـم شرکت آسمـان هفتـم اضافـه گـردد.

همراهان عزیز و محترم آسمان هفتم، بیش از دو دهه‌ی گذشته با نگاهی عمیق و پویا در راه ساماندهی خدمات سفر بر آن شدیم تا همراه لحظه‌های شما باشیم. در مسیر آرامشی بی‌انتها و آسودگی خیالی وصف ناشدنی چه در موقعیت‌های تجاری و چه در گردش‌های تفریحی، فردی و خانوادگی... اینجا در مجموعه آسمان هفتم سپاهان با ارائه خدمات صفر تا صد سفر همراه و هم‌مسیر شما هستیم.