درباره آسمان هفتم

آژانس گردشگری آسمان هفتم سپاهان

شرکت آسمان هفتم کارخود را در راستای ارتـقای سطح کیـفی صنعت گـردشگـری در سـطـح کشــور بـا بهـره گیـری از کـادر مـجــرب و کار آمـد آغاز کــرده اسـت. از خصـوصیـات بــارز آســمان هفتـم می‌توان بـه جــوان بـودن مجمـوعه، تعهـد و تخـصـص پـرسـنــل اشــاره نـمــود. هدف از ایجاد شرکت آسـمان هفتــم رضـایتمندی مشتریان، ایجاد نرخ مطلوب با ظـرفیــت بـیـشتــر، گـستــرش تـعــداد تــورهـا و تنــوع مــسـیـرهــای هـــوایی زمینی، ریلی و دریایی با برد بیشتر می‌باشد. انتخاب مسیرهای پر رونق و جذاب به مقاصد اروپا، آسیا و خاور دور همچنین کیفیت بالای ارائه خدمات باعث شده تا همه ساله تعداد زیادی مسافر به مـشتریان دائـم شرکت آسمـان هفتـم اضافـه گـردد.

همراهان عزیز و محترم آسمان هفتم، بیش از دو دهه‌ی گذشته با نگاهی عمیق و پویا در راه ساماندهی خدمات سفر بر آن شدیم تا همراه لحظه‌های شما باشیم. در مسیر آرامشی بی‌انتها و آسودگی خیالی وصف ناشدنی چه در موقعیت‌های تجاری و چه در گردش‌های تفریحی، فردی و خانوادگی... اینجا در مجموعه آسمان هفتم سپاهان با ارائه خدمات صفر تا صد سفر همراه و هم‌مسیر شما هستیم.